REAL CONTROLLER

Dance/Choreograph/Costume:Miwa Okuno
Dancer: Kiyotaka Suzuki, Kota Nagaya, Nozomi Matsuno, Yohei Hamada, Ikumi Kurosu, Aya Yakushiji, Tadashi Shimada
Music:Yohey Fujishiro
Lighting Design: Izumi Kato 
@Yokohama BankART Kwamawa Hall